Att tänka på vid en flytt

När man väl har bestämt sig för att byta bostad är det en mängd olika saker man bör ha i åtanke. God planering är A och O så att det inte uppkommer några problem just innan eller under flytten. En del väljer att anlita en flyttfirma medan andra hellre sköter flytten själva. Tänk på att skaffa stadiga kartonger, slå in ömtåliga saker noga och packa inte för mycket i varje kartong. Märk även kartongerna med vad de innehåller så blir det lättare att få alla saker på rätt plats. Ibland kan det hända att det uppstår ett glapp mellan den dag man flyttar ut från sitt gamla boende till dess att man får tillträde till det nya. Då kan det vara en lösning att magasinera sina tillbehör under en period och det finns fina Förråd i Stockholm som hjälper till med den biten. Glöm heller inte att göra en flyttanmälan.

Kvinna som håller flyttkartong