Nyproduktion med trygghet

Som mäklare kommer det ibland förfrågningar om att förmedla objekt som är nyproduktion. Det är en stor utmaning som mäklare med ett sådant uppdrag. Vi vill vara en del av processen redan under själva byggandet, en av anledningarna till det är att vi vill säkerställa att bygget har skett med bra villkor. Vi ser att det har blivit allt viktigare, särskilt när utländska aktörer blivit en större del av marknaden. Senast idag hade vi besök av en projektledare som lärde oss om hur arbetsmiljö och säkerhet fungerar på arbetsplatser samt att det finns en rad viktiga utbildningar för ansvariga att gå, till exempel bas PU. Som mäklare vill man veta att det objekt man förmedlar är av den kvalitet kunden förväntar sig. När du håller visningen vill du kunna göra det med den trygghet det ger att ha kunskap om hur objektet utvecklats, från bygge till nyckelfärdigt.

Dörr som öppnas in i nytt hus