Vad menas med överlåtelseavtal

När en bostadsrätt ska byta ägare så skrivs det ett överlåtelseavtal men vad innebär det egentligen? Ett överlåtelseavtal är helt enkelt ett skriftligt avtal mellan köparen och säljaren, men det behöver inte avse en försäljning även om det är det vanligaste. Ett överlåtelseavtal kan även ske vid arv eller bostadsbyte också som exempel. Det är otroligt viktigt att överlåtelseavtalet är korrekt formulerat för att det ska vara giltigt. Därför är det en god idé att anlita en mäklare eller jurist för att upprätta överlåtelseavtalet även om det sker mellan medlemmar i en familj. När det är korrekt formulerat är det bara att fira och en massage på denna länk kan vara ett sätt. Det kan vara bra att veta att upplåtelseavtal inte är detsamma som ett överlåtelseavtal då det förstnämnda enbart avser nybyggda bostadsrätter gentemot en bostadsrättsförening. När ett överlåtelseavtal upprättas så finns det vissa saker som måste framgå i kontraktet några exempel är en tydligen beskrivning av egendomen, avser det en försäljning ska priset framgå, villkor samt underskrifter med mera.

En kontrakt signeras