Var vill du flytta?

Att flytta kan vara en nystart för många, men att veta exakt var man ska flytta är inte alltid det enklaste. För många är jobbet och familjen de parametrar som gör att man till exempel flyttar inom Sveriges och inte utomlands. Att flytta till ett paradis behöver dock inte innebär att du behöver flytta utomlands, även om det också kan locka. Kanske finns det någon lika bra eller bättre arbetsmöjlighet i en annan stad i Sverige? Eller till och med i samma stad som du redan bor i? Att flytta kräver en hel del planering, både vad gäller budget och ekonomi och vad gäller läge och önskemål på bostaden. Innan du tar tag i det kan det vara bra att göra listor och samtala ordentligt med dem du bor tillsammans med, så ni tillsammans kan hitta just ert paradis i Sverige eller utomlands.